Download onze checklist om uw due diligence-controles en uw KYC te optimaliseren!

Wanneer u wilt starten met een due diligence onderzoek, is het raadplegen van een due diligence-checklist een juiste eerste stap. Op deze manier doorloopt u stapsgewijs uw due diligence zonder iets te missen. Gaat u een nieuwe zakelijke relatie aan, of is er sprake van een bedrijfsovername? Met behulp van deze due diligence-checklist kunt u stapsgewijs bepalen welke gegevens u nodig heeft om uw zakenpartner aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Onze due diligence-checklist
De meeste due diligence-checklists die u op internet vindt, zijn weliswaar zeer uitgebreid, maar bijna nooit volledig. Bovendien hebben veel checklists betrekking op een nauw gedefinieerd toepassingsgebied, waardoor u ze niet zonder meer kunt inzetten in uw bedrijf.

Voor onze checklist hebben we daarom gekozen voor een andere benadering. In dit document vindt u:

  • Welke vragen u uzelf moet stellen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie
  • Welke risico's u moet overwegen bij het aangaan van een zakelijke relatie of derde partij
  • Wanneer u een due diligence onderzoek moet starten
  • Of een simpel due diligence onderzoek voldoende is of dat u moet kiezen voor een meer uitgebreid onderzoek
  • Of het gebruik maken van gratis (online) bronnen genoeg is of dat u moet kiezen voor een tool?
  • Welke tools er geschikt zijn voor uw type due diligence onderzoek